Kontakt

  dr   Jacek Kurowski

     Kierownik Katedry Zarządzania Transportem
Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia
                 Blok 22 pok. 11
            Tel: +48 261 813 532
     AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
          Al. Gen. A. Chruściela 103
                  00-910 Warszawa