Kontakt

          dr   Jacek Kurowski

     Katedra Zarządzania Transportem
                  Instytut Logistyki
     Wydział Zarządzania i Dowodzenia
                 Blok 22 pok. 28
     Tel. służbowy: +48 261 813 532
         Mail prywatny: jk@tsl4u.eu
     AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
          Al. Gen. A. Chruściela 103
                  00-910 Warszawa