Publikacje

Publikacje

 
 
 Publikacje oznaczone w wykazie kolorem są do pobrania.

Ich tytuły zawierają linki do do plików PDF.

 

Monografie, podręczniki, skrypty


 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym. Uwarunkowania i wyzwania XXI wieku, I. Tymińska, J. Kurowski (red. nauk.), ASzWoj, Warszawa 2018.
 • Rozdział w monografii: Uwarunkowania europejskiego handlu i transportu miedzynarodowego - u progu drugiej dekady XXI wieku, (w:) Obsługa celna w transporcie międzynarodowym. Uwarunkowania i wyzwania XXI wieku, I. Tymińska, J. Kurowski (red. nauk.), ASzWoj, Warszawa 2018.
 • Logistyka a bezpieczeństwo. Problemy współczesnej Europy, (red. nauk.), ASzWoj, Warszawa 2017.
 • Logistyka a bezpieczeństwo. Procesy logistyczne zorientowane na jakość, W. Nyszk, J. Kurowski (red. nauk.), AON, Warszawa 2016.
 • Logistyka a bezpieczeństwo. Analiza wybranych problemów Tom II, (red. nauk.), AON, Warszawa 2015.
 • Logistyka a bezpieczeństwo. Analiza wybranych problemów, (red. nauk.), AON, Warszawa 2014.
 • Rozdział w monografii:  Międzynarodowy łańcuch dostaw, (w:) Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw, I. Tymińska, (red. nauk.), AON, Warszawa 2014.
 • Rozdział w monografii: Innowacyjność przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych, (w:) Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIV, Zeszyt 12 Część II, SWSPiZ Łódź 2013,
 • Rozdział w monografii: Transport i spedycja - aspekt menedżerski, (w:) Współczesna logistyka - wybrane aspekty, W. Nyszk, (red. nauk.), AON, Warszawa 2013.
 • Rozdział w podręczniku: Charakterystyka podstawowych elementów infrastruktury obronnej (w:) System gospodarki obronnej. Studium teoretyczne. Warszawa - Brno 1996.
 • Logistyka operacji pokojowych ONZ (w:) Wybrane zagadnienia logistyki i ekonomiki wojskowej. AON, Warszawa 1996.
 • Rozdziały w pracy naukowo-badawczej: Koszty amortyzacji majątku wojskowego oraz Możliwości i ograniczenia stosowania rachunku ekonomicznego w wojsku, (w:) Kryteria ekonomiczne w ocenie systemów logistycznych, AON, Warszawa 1994.
 • Rozdział w podręczniku: Infrastruktura obronna (w:) Gospodarka obronna Polski, Stan obecny i perspektywy, AON, Warszawa 1994.
 • Praca naukowo-badawcza, Metoda rachunku kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych WP (współautor) (w:) Koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych sił zbrojnych RP, Materiały i Studia Nr 17, AON, Warszawa 1992.
 • Rachunek ekonomiczny w gospodarce transportowej wojska. (w:) Poradnik wykorzystania rachunku ekonomicznego w gospodarce wojskowej, WAP Warszawa 1989.

 

Artykuły


 • Artykuł naukowy: J. Kurowski, J. Liber, Świadomość strat intencjonalnych w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostaw dóbr szybko rotujących, (w:) Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Logistyka wojskowa a logistyka cywilna, ASzWoj Warszawa 2023.
 • Artykuł naukowy: J. Kurowski, M. Kopczyński, Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich, Gospodarka materiałowa i Logistyka,
  nr 12/2018.
 • Artykuł naukowy: System transportowy i jego uwarunkowania – aspekty gospodarczo-obronne, Zeszyty Naukowe ASzWoj, nr 107 (2), Warszawa 2017.
 • Artykuł naukowy: Największy kryzys na rynku morskich przewozów kontenerowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII, Zeszyt 3, Część 3, ss. 89-99, SAN Łódź 2016.
 • Artykuł naukowy: Outsourcing usług logistycznych w siłach zbrojnych – możliwości i bariery. (w:) Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011.
 • Artykuł naukowy: Security as an underappreciated factor in optimizing their supply chains, Academic Journal Mechanics Transport Communications, Part 2. Visshe Transportno Uchilishte «Todor Kableshkov », Sofia 2011.
 • Artykuł naukowy: Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku usług logistycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XI, Zeszyt 6, SWSPiZ Łódź 2010.
 • Artykuł naukowy: Logistyka jako dziedzina wiedzy (cz. 1), Logistyka Czasopismo dla profesjonalistów, nr 1/ 2009.
  Artykuł naukowy: Logistyka jako dziedzina wiedzy (cz. 2), Logistyka Czasopismo dla profesjonalistów, nr 2/2009.
 • Komunikat: Sprawozdanie z seminarium na temat: Implementacja standardu kierunku logistyka do procesu kształcenia, Zeszyty Naukowe AON, nr 1(66),Warszawa 2007.
 • Artykuł naukowy: Kompleksowość a struktura rynku usług logistycznych. Zeszyty Naukowe AON, nr 2(67)A Numer specjalny, Warszawa 2007.
 • Referat programowy: Dynamiczność – immanentna cecha organizacji. (w:) Dynamiczność warunkiem skutecznego działania – Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa czerwiec 2006.
 • Referat: Marketing jako koncepcja zaspokajania potrzeb społecznych. (w:) Społeczna rola współczesnego marketingu, materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Artykuł naukowy: Symulacja statystyczna jako metoda wspomagająca zarządzanie, Zarządzanie i Edukacja, Nr 4-5/1999.
 • Artykuł naukowy: Marketing jako funkcja przedsiębiorczości – uwagi metodologiczne, Zarządzanie i Edukacja, Nr 3/1999.
 • Artykuł naukowy: Dylematy opisywania i badania zjawisk o naturze ekonomicznej zachodzących w Siłach Zbrojnych RP (w:) Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice. AON, Warszawa 1998.
 • Wykład rejestrowany: Logistic support UN peacekeeping activities in former Yugoslavia. NATO School SHAPE Oberammergau, 1996.
 • Artykuł naukowy: Rachunek ekonomiczny w wojsku, Myśl wojskowa Nr 1/1996.
  Artykuł naukowy: Central Europe - grey zone or backbone of international security. University of St. Andrews, 1996.
 • Komunikat: Letni Kurs Międzynarodowego Bezpieczeństwa. Raport Liberalny Nr 4/1996.
 • Artykuł naukowy: Kierunki przeobrażeń w infrastrukturze techniczno-ekonomicznej gospodarki narodowej. (w:) Gospodarka obronna Polski w okresie transformacji (1989-1992), AON, Warszawa 1993.
 • Artykuł naukowy: Transport w systemie logistycznym sił zbrojnych (w:) Podstawy modelowania i oceny ekonomicznej systemu logistycznego. Materiały z konferencji naukowej. AON Warszawa 1991.
 • Artykuł naukowy: Problemy modelowania systemów opisujących przebieg procesów transportowych w wojsku, Zeszyty Naukowe WAP Nr 142, Warszawa 1990.
 • Artykuł naukowy: Transport w systemie gospodarki narodowej Polski - bariery rozwoju. Zeszyty Naukowe WAP Nr 138, Warszawa 1989.
 • Artykuł: E.J. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, recenzja, Zeszyty Naukowe WAP, Nr 131, Warszawa 1987.

Pozostałe publikacje

 •  I. Nowak: Podyplomowe Studia Obsługi Celnej w Transporcie Międzynarodowym – wywiad z dr. Jackiem Kurowskim, Logistyka, Nr 5/2017.
 • Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Spedycja Transport Logistyka, Nr 11 /2004.
 • Szycie na miarę, wywiad z przedstawicielem centrum logistycznego Europa Park, Spedycja Transport Logistyka, Nr 2/2003;
 • Narzędzie pracy menedżera. Oprogramowanie dla małychi średnich firm. Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2003;
 • Znaczenie autostrad w infrastrukturze państwa. Spedycja Transport Logistyka, Nr 12/2002;
 • Zachowania i strategie firm na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Spedycja Transport Logistyka, Nr 7-8/2002;
 • Nowe centrum logistyczne firm Schenker i Spedpol. Spedycja Transport Logistyka, Nr 7-8/2002;
 • Założenia polityki transportowej Rządu RP. Spedycja Transport Logistyka, Nr 5/2002;
 • Menedżer na obczyźnie. Spedycja Transport Logistyka, Nr 3/2002;
 • Polska polityka transportowa. Spedycja Transport Logistyka, Nr 3/2002; 
 • Centrum Logistyczne Europa Park. Spedycja Transport Logistyka, Nr 2/2002;
 • Alternatywa dla reengineeringu? Spedycja Transport Logistyka, Nr 2/2002;
 • Zarządzanie relacjami z klientem. Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2002;
 • Akwizycja - promocja, dystrybucja i logistyka. Spedycja Transport Logistyka, Nr 12/2001;
 • Marketing świadomy i świadomość marketingu. Spedycja Transport Logistyka, Nr 11/2001;
 • Outsourcing - możliwość rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Spedycja Transport Logistyka, Nr 11/2001;
 • Terroryzm a logistyka. Spedycja Transport Logistyka, Nr 10/2001;
 • Outsourcing - koncepcja i implikacje. Spedycja Transport Logistyka, Nr 10/2001;
 • Trendy w logistyce i jej otoczeniu. Spedycja Transport Logistyka, Nr 7-8/2001;
 • Integracja w działaniach logistycznych i jej przyczyny. Spedycja Transport Logistyka, Nr 9/2001;
 • Logistyka w strukturze przedsiębiorstwa. Spedycja Transport Logistyka, Nr 6/2001;
 • Problemy logistyczne operacji pokojowych. Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2001;
 • Akwizycja – forma sprzedaży i promocji. Emaus, Nr 2-3/2000;
 • Logistyka operacji pokojowych ONZ. Spedycja Transport Logistyka, Nr 1/2000;
 • Kosowo – element bałkańskiego domina. Emaus 2000, Nr 5/1999;
 • Bezpieczeństwo – dobro pożądane. Emaus 2000, Nr 3/1999;

 

Ważniejsze recenzje

Recenzje dla Wydawnictwa Naukowego PWN podręcznika akademickiego Eugeniusza Michalskiego, Marketing, oraz książki Mariana Niedźwiedzińskiego, Globalny handel elektroniczny.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage